Vagttelefonen er åben fra 08:00 - 22:00

Persondatapolitik

 

Ved at benytte denne hjemmeside www.varmexperten.dk accepterer du, at VarmeXperten behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

VarmeXperten respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives via telefon eller online, og vi er opmærksomme på kravene om hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis du ikke kan acceptere persondatapolitikken, har vi ikke mulighed for at oprette dig som kunde hos os.

 

Personoplysninger

Personlige oplysninger omfatter alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du kontakte os via telefon, e-mail eller hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv. VarmeXperten har dog brug for visse personoplysninger for at kunne betjene dig. Det drejer sig om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

VarmeXperten indsamler og behandler oplysninger om dig, når du bestiller en serviceydelse.

 

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet til VarmeXperten videregives kun til:

  • interne medarbejdere
  • udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt, eksempelvis kedelleverandører.

 

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

 

Adgang til oplysninger

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registeret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen: info@varmexperten.dk

 

Cookies

www.varmexperten.dk anvender ikke cookies.

 

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

VarmeXperten forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte den dataansvarlige hos VarmeXperten:

info@varmexperten.dk

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondatalovgivningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os på: info@varmexperten.dk

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage over vores behandling af personlige oplysninger til Datatilsynet.

 

Kontaktinfo:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K.

Tlf.: 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk